Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

beattman
beattman
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaAmericanlover Americanlover
beattman
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
beattman
beattman
2916 588e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
beattman
5434 4515
Reposted fromsteak steak viapurplecornflowers purplecornflowers
8665 0d7e 500
beattman
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaviolethill violethill
beattman
beattman
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
7002 2672
beattman
2313 7e0a
beattman
Reposted fromcynamon cynamon viaWlodara Wlodara
beattman
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaWlodara Wlodara
beattman

July 19 2017

beattman
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viaWlodara Wlodara
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaWlodara Wlodara
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viaWlodara Wlodara
8162 02ec 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl