Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

beattman
Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viagdziejestola gdziejestola
beattman
2123 c908
beattman
8678 a9b1
Reposted fromintrigante intrigante viagdziejestola gdziejestola
beattman
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
beattman
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
beattman
1896 3209
9578 a2b6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartbreak heartbreak
beattman
beattman
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
beattman
beattman
2541 4a6f
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
beattman
beattman
beattman
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaAmericanlover Americanlover
beattman
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
beattman
beattman
2916 588e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl