Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

beattman
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viafreeway freeway
8296 17b0

earthlynation:

cat in the window by ella muller

Reposted fromSaturnine Saturnine viafreeway freeway
beattman
5649 a955
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
beattman
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaWlodara Wlodara
beattman
beattman
Reposted fromgarstki garstki viaAmericanlover Americanlover
4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaalliwantisyou alliwantisyou
beattman
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vianezavisan nezavisan
5580 ab90 500
beattman
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 viablackheartgirl blackheartgirl
beattman
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viaalliwantisyou alliwantisyou
beattman
beattman
7929 a4f5 500
Reposted from777727772 777727772 viadzony dzony
beattman
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viaepidemic epidemic
beattman
Reposted fromgarstki garstki viadzony dzony
8129 15af 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamoai moai
beattman
7713 9535
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
beattman
7714 b959
Reposted frommoai moai
beattman
7716 1147 500
Reposted frommoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl